Koottua tietoa kulunvalvontajärjestelmällä

Kulunvalvontajärjestelmiä suunnitellessa on yhtenä tavoitteena suojata eri osastojen henkilö- ja tietoliikennettä, sekä ohjata ja rajoittaa yritysten tai sen eri osastojen välillä ylimääräisen informaation siirtyminen. Työaikaseuranta onnistui samalla ilman erillisiä henkilölisäyksiä ja tiedonsiirto mm. palkanlaskentaan mahdollistui automaattisesti.

Kulunvalvontajärjestelmien helppo tekninen toteutus ja käyttö edesauttaa asiakasta päivittäisessä tiedonkeruussa, esimerkiksi ravintolat, ruokalat, hotellit.

Kulunvalvontajärjestelmien laitetoimittajana ja asennuksista vastaavana yrityksenä olemme hankkineet laajan asiakaskunnan ja asennuskokemuksen erilaisissa käyttöympäristöissä.

   

   
© TOP Turvatekniikka Oy     Suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Jyske 2009