Kameravalvonta asennetaan sinne, missä aikaan saadaan suurin ennaltaehkäisevä vaikutus aikaan!

Kameravalvonta on yksi suurimmista hyödyn antavista suojaamistavoista siellä, missä kokoaikainen henkilövartiointi tai muu suojaustapa ei ole mahdollista taloudellisesti järjestää.

Provosoiva kameroiden ja valvonnan esilletuonti ehkäisee selkeästi kohteissa, joissa anastukset, myymälävarkaudet, ilkivalta tai muu hävikki halutaan pysäyttää.

Kameravalvonnan nykytekniikka luo mahdollisuuden seurata, koota ja käsitellä tietoa ja kuvia sekä siirtää saatu kuvamateriaali nopeasti viranomaistahojen tai vakuutusyhtiön tietoisuuteen.

Henkilö- tai ajoneuvoliikenteen seuraaminen onkin usein keskitetty siten, että seuranta on osa muuta päivittäistä liiketoimintaa.© TOP Turvatekniikka Oy     Suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Jyske 2009