Anna hälytinjärjestelmän valvoa...

Muutamassa vuodessa perinteisestä murtoja ja varkauksia ehkäisevästä hälytysjärjestelmästä on kasvanut koko toimintoympäristöä valvova keskus.

Järjestelmään on liitettävissä palo-, lämpötila-, kosteus-, kulun- ja aluevalvonta siten, että tieto kootaan ja hallitaan keskitetysti.

Järjestelmään voidaan liittää myös erityistä kohdevalvontaa vaativia laitteita, mistä tarvittaessa saadaan tieto välitettyä halutuille tahoille.

Laaja edustuksemme eri valmistajien kone- ja laitevalikoimasta takaa nykyaikaisen ja tehokkaan kokonaisjärjestelmän suunnittelun, asennuksen ja tarvittaessa ylläpidon tuen.

   

   
© TOP Turvatekniikka Oy     Suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Jyske 2009